Wstępna adaptacja do środowiska wodnego.

Grupa II

Grupa przeznaczona dla dzieci w wieku 4-5 lat, oraz rozpoczynających przygodę z nauką pływania. Zajęcia na tym etapie to okres samodzielnej pracy dziecka z trenerem. Zajęcia charakteryzują się wszechstronnymi aktywnościami, mających na celu naukę i doskonalenie elementarnej lokomocji z przyborem oraz krótkich odcinków samodzielnego pływania z różnymi wariantami pracy ramion i nóg, nurkowania, skoków, samoratownictwa.

Elementarna nauka pływania, również samodzielna.

Grupa III

To zaawansowana grupa przedszkolna oraz wczesnoszkolna, preferowany wiek dzieci to 5-6 lat. Dzieci na tym etapie wykazują się dużą samodzielnością i wszechstronnością podejmowanych aktywności ruchowych w środowisku wodnym. Najważniejsze nabywane umiejętności:

  • pływanie w pozycji na grzbiecie z pracą ramion
  • pływanie w pozycji na piersiach z symetryczną i naprzemianstronną pracą ramion na krótkich odcinkach
  • skok startowy (na główkę) w stopniu elementarnym
  • nurkowanie w głąb i w dal
Elementarna nauka pływania w samodzielny sposób.

Grupa IV

Grupa doskonaląca pływanie na grzbiecie oraz elementarne pływanie w pozycji na piersiach. Przeznaczona dla dzieci w wieku 6-8 lat. Jest to również grupa początkująca dla starszych dzieci. Ze względu na szybsze możliwości uczenia się oraz fizyczne możliwości istnieje dołączenie do tej grupy osób początkujących z górnej granicy przedziału wiekowego przeznaczone dla tejże grupy.

Najważniejsze nabywane umiejętności:

  • koordynacja pracy ramion i nóg w zmiennej pozycji ciała
  • doskonalenie umiejętności oddychania podczas pływania w pozycji na piersiach
  • pływanie z rotacjami wzdłuż osi długiej ciała (rotację z grzbietu na piersi i odwrotnie)
  • przygotowanie do współzawodnictwa w różnej formie aktywności wykorzystywanych podczas zajęć
Doskonalenie pływania kraulem na grzbiecie oraz wybrane elementy kraula na piersiach.

Grupa V

Grupa średniozaawansowanych pływaków. Doskonalących pływanie kraulem na grzbiecie w celu doskonalenia technicznego oraz nauka i doskonalenie pływania kraulem na piersiach, szczególnie w drugiej połowie semestru. W grupie V również doskonalimy pływanie w rotacjach oraz uczymy się w sposób elementarny pływać stylem klasycznym (tzw. żabką). Doskonalimy skoki startowe oraz nurkowanie w głąb i w dal, coraz bardziej przesuwając granicę możliwości dzieci.

Nauka pływania kraulem na piersiach, elementarna nauka pływania stylem klasycznym.

Grupa VI

To grupa przeznaczona dla dzieci, których głównym zadaniem jest doskonalenie techniki kraula na piersiach oraz coraz większy udział w elementarnej nauce pływania stylem klasycznym, przygotowującym do kolejnego poziomu. W tej grupie młodzi pływacy coraz więcej ze sobą współzawodniczą w atmosferze dobrej zabawy. Przesuwają swoje granice możliwości w coraz dalszym i dłuższym nurkowaniu. Dzielnie skaczą na główkę oraz nie obawiają się wytężonej pracy, są do niej świetnie przygotowani w wyniku wcześniej nabytych umiejętności i kompetencji pływackich.

Doskonalenie pływania poznanymi technikami (kraul na grzbiecie i piersiach, styl klasyczny), wybrane elementy stylu motylkowego.

Grupa VII i VII kont.

Na tym poziomie pływacy doskonalą wcześniej poznane techniki pływackie oraz uczą się pływania stylem klasycznym jak również wykonują coraz śmielej ćwiczenia z wyższych poziomów przygotowujących do opanowania techniki stylu motylkowego. Poza nauką doskonalimy i podwyższamy możliwości wysiłkowe. Często pływamy w płetwach, wykonujemy zadania z różną prędkością, podopieczni również często rywalizują ze sobą w formie gier i zabaw.

Doskonalenie wszystkich technik pływackich.

Grupa VIII

Nauka pływania oraz opanowanie wszystkich technik pływackich najczęściej kończy się stylem motylkowym. To na opanowanie tej techniki poświęcamy na tym poziomie najwięcej czasu i sił. Jednak nie zapominamy o tym, czego nauczyliśmy się już wcześniej. Doskonalimy skok startowy, nawroty oraz techniki pływackie, przy tym dobrze się bawiąc i rywalizując.

Tajniki technik sportowych, nauka zamienia się w trening pływacki. Krzewienie pływania jako całożyciowej aktywności fizycznej.

Grupa Treningowa

Grupa, która doskonali techniczne możliwości swoich umiejętności we wszystkich wcześniej poznanych technikach pływackich. Podejmują się zadań treningowych w celu podwyższenia wydolności zarówno wytrzymałościowych jak i szybkościowych. Grupa pasjonatów oraz traktujących pływanie jako całożyciowa aktywność fizyczna, krzewiąca nawyki i postawy prozdrowotne.

Zapisz się na zajęcia do wybranej grupy.

Nie wiesz jaką grupę wybrać? Skontaktuj się z nami, pomożemy!