AQUATERAPIA

Dzięki właściwościom fizycznym wody stwarza ona doskonałe warunki do prowadzenia określonych aktywności. W wodzie możemy nie tylko ćwiczyć różnego rodzaju elementy pływackie, czy prowadzić gimnastykę, ale także zastosować metody terapii przeznaczone do pracy w wodzie.

Szkoła Pływania “Jak Pływać” wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rodziców dzieci z niepełnosprawnością ruchową oraz intelektualną w celu uzyskana lepszych efektów danej terapii czy rehabilitacji, utrzymać obecny stan zdrowia dziecka lub zwiększyć jego aktywność ruchową.

Środowisko wodne dostarcza nam wielu różnorodnych bodźców poprzez zmysły: smaku, dotyku, zapachu, słuchu i wzroku. Wszystkie wymienione zmysły wykorzystujemy podczas naszych zajęć z aquaterapii.

 

Prowadzący zajęcia – terapeuta

Zajęcia z aquaterapii prowadzi certyfikowany terapeuta Mateusz Górak – odpowiednio przeszkolony, zdobywający nowe doświadczenie i wiedzę uczestnicząc w specjalistycznych kursach i szkoleniach. Wieloletni, obecny terapeuta w Społecznej Szkole Podstawowej “Zakątek”.

Zajęcia dla osób z niepełnosprawnością wymagają dostosowania odpowiedniego rodzaju i przebiegu ćwiczeń dostosowanego do możliwości naszego podopiecznego, jego stanu zdrowia, wieku, ograniczeń fizycznych i psychicznych.

 

Jaki jest cel zajęć z aquaterapii?

Głównym celem aquaterapii jest przygotowanie pływaka do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w wodzie przy pełnej aktywności i kontroli terapeuty oraz adaptacji do środowiska wodnego i samodzielnego poruszania się w nim. Działaniem pobocznym aquaterapii jest również złagodzenie dolegliwości bólowych spowodowanych przez różnego rodzaju urazy lub choroby, poprawa kondycji fizycznej pływaka, a także zapobieganiu innym czynnikom ryzyka wynikającym z choroby lub urazu.