Szkoła Pływania Jak Pływać

Prezentujemy ofertę najwyższej jakości - sprawdź Nas!

AUTORSKI PROGRAM NAUCZANIA

Dobry lider i kreatywny zespół to podstawa przyszłych sukcesów.

Autorski program to wyselekcjonowane, najbardziej użytkowe oraz skuteczne aktywności ruchowe, mające pośrednie i bezpośrednie przełożenie na efekt w postaci postępów i pokonywania kolejnych trudności w nauce pływania.

A to wszystko w postaci zabaw i gier, co czyni nas unikalną i najbardziej przyjazną uczeniu się dzieci szkołą na rynku!

W JAKI SPOSÓB WSPIERAMY MOTYWACJĘ DZIECKA?

Korzystamy ze sprawdzonych narzędzi!

Wspomniana wcześniej opowieść ruchowa to nie tylko nauka przez ruch, dodatkowym narzędziem stosowanym przez nas jest zjawisko grywalizacji! 

Unikalne na rynku podejście do nauczania czynności ruchowych, ściśle związane z autorskim programem zaowocowało opracowaniem Dyplomu Umiejętności. 

 

Dyplom Umiejętności to swoiste przekucie motywacji zewnętrznej, w postaci otrzymania “odznaki”, w motywację wewnętrzną – podejmowanie wyzwań i  pokonywanie trudności w postaci zabaw przynosi radość, a docenienie jej odznaką i zebranie kolekcji odznak umila proces nauki.

MAŁE GRUPY - LICZEBNOŚĆ MA ZNACZENIE

W zależności od możliwości obiektów i warunków.

W zależności od obiektu i jego możliwości postaraliśmy się o to, by ograniczyć liczebność grup do skutecznej i intensywnej. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że pracujemy z dziećmi i każdemu z nich należy się odpowiednia ilość czasu i uwagi nauczyciela.

AUTORYTET MERYTORYCZNY

Swoją wiedzą dzielimy się z innymi.

Jesteśmy autorami publikacji, którymi dzielimy się nie tylko z rodzicami w postaci newslettera, ale również z każdym zainteresowanym. Jesteśmy uczestnikami konferencji trenerskich, m.in. największej w Polsce – Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej Trenerów Pływania, gdzie uzyskujemy coraz większe zaufanie wśród organizatorów i słuchaczy.

WYKSZTAŁCONA KADRA

Nieustannie doskonalimy swoje umiejętności i poszerzamy zakres wiedzy - dla Was!

Zaufaj naszym ekspertom.

 

Świetnie zdajemy sobie sprawę, że wiedza z zakresu metodyki pływania jest już niewystarczająca. Systematycznie podnosimy swoje kwalifikację z dziedzin takich jak: pedagogika, psychologia czy neurodydaktyka, które pozwalają w stopniu kompletnym oferować Państwu najwyższą jakość usług.

ZABAWY I GRY SĄ FUNDAMENTEM!

Korzystamy z najbardziej efektywnych form uczenia się!

Badania neuronauk od wielu lat utwierdzają nas w fakcie, że gry i zabawy są intensywną, najefektywniejszą oraz najbardziej przyjazną dziecięcemu mózgowi formą nabywania i przekazywania wiedzy, również tej z zakresu umiejętności ruchowych. 

Zamieniliśmy naukę pływania dzieci (szczególnie w wieku przedszkolnym) w opowieść ruchową zawierającą mnóstwo zabaw i gier wspierających rozwój umiejętności i kompetencji pływackich.

DOCENIAMY WŁOŻONY TRUD I WYSIŁEK!

Nauka pływania to dla dziecka historia osiągnięć - my sprawiamy by była możliwie przyjemna!

Postępy i pokonywanie własnych barier przez dzieci powinno być dostrzeżone i docenione. Traktując naukę pływania jako opowieść ruchową chcielibyśmy wzmocnić emocje z tym związane. Rozwiązanie to pozwala jeszcze bardziej zwiększyć objętość zapamiętywanych treści.

Kiedy nastaje koniec semestru, wręczamy dzieciom pamiątkowy medal, za każdym razem inny – tworząc w ten sposób kolekcję, zachęcająca do podejmowania nowych wyzwań i wysiłku.

JAKO PIERWSI!

Nowe technologie wkraczają do świata nauki pływania.

Współczesny system edukacji i formy przekazywania wiedzy wymagają modyfikacji. Dostrzegając coraz większy potencjał w wizualizacji informacji, podczas naszych zajęć, w wybranych elementach używamy filmów, by lepiej zobrazować wykonanie danego elementu technicznego, ale to nie koniec…

… chcąc być pionierami, w grupach dziecięcych, od 6 roku życia, w celu podniesienia efektywności i wprowadzenia bieżącej korekty używamy zestawów do komunikacji podwodnej! 

WSPIERAMY INICJATYWY I CELE DOBROCZYNNE

Jeśli tylko możemy, staramy się pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują.

Od początku działalności niesiemy pomoc. Udało się wesprzeć inicjatywy tj.:

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (2019 oraz 2020)
Licytacje na rzecz Jasia Woźniaka (2019 oraz 2020)
Charytatywny Bal Karnawałowy na rzecz uczniów Szkoły Zakątek (2020)