Czy nauka pływania może być skutecznym narzędziem do budowania własnego poczucia skuteczności?

Czym jest, jaka jest rola i znaczenie poczucia własnej skuteczności.

Czym jest poczucie własnej skuteczności?

 

Teorię poczucia skuteczności stworzył Albert Bandura (1977) i jest ona częścią całościowej koncepcji wyznaczania celów.

Definiuje on poczucie skuteczności jako:

 • przekonanie o własnej zdolności do zorganizowania i zrealizowania działań niezbędnych do kierowania przyszłymi sytuacjami;
 • przekonanie, że potrafi się podjąć skuteczne działania niezbędne do wywołania pożądanego skutku, także wtedy, gdy pojawiają się przeszkody, pokusy.

Innymi słowy jest to głębokie przeświadczenie o własnej zdolności do odniesienia sukcesu w konkretnej sytuacji. Ocena, że jest się w stanie zmobilizować oraz wykorzystać zasoby, w tym umiejętności niezbędne, aby poradzić sobie z danym zadaniem, wyzwaniem czy problemem.

Osoby posiadające wyższe poczucie własnej skuteczności, czują siłę i pewność w podejmowanych aktywnościach. Pozwala to również na podejmowanie nowych i bardziej złożonych wyzwań. 

Jakie są przejawy poczucia własnej skuteczności?

Osoby posiadające wyższe poczucie własnej skuteczności, czują siłę i pewność w podejmowanych aktywnościach. Pozwala to również na podejmowanie nowych i bardziej złożonych wyzwań. 

Osoby przejawiające wysokie poczucie własnej skuteczności:

 • postrzegają wyzwania i problemy jako zadania, które należy po prostu wykonać;
 • rozwijają głębsze zainteresowania działaniami, które są ich udziałem;
 • bardziej angażują się w to, co je interesuje i w to, co robią;
 • szybko podnoszą się po niepowodzeniach i rozczarowaniach, potrafią z nich korzystać.

Dlaczego poczucie własnej skuteczności jest takie ważne? 


Podejmowanie nowych wyzwań jest elementem rozwoju. Dotyczy to nie tylko dorosłych, ale również dzieci. 

Jakie przejawy oraz emocje towarzyszą osobom o niskim poczuciu własnej skuteczności?

 • unikają trudnych sytuacji, postrzegając je jako krzywdę lub stratę;
 • są przekonani, że nie potrafią poradzić sobie z trudnymi sytuacjami i zadaniami;
 • skupiają się na porażkach i negatywnych wynikach;
 • szybko tracą wiarę we własne możliwości.

Niejednokrotnie, niskie poczucie własnej skuteczności powoduje wycofanie, zaniechanie, a w końcowym etapie rezygnację z poszczególnych zadań, aktywności, mogące utrudnić uwolnienie pełnego potencjału każdego z nas.

Nauka pływania jako element budujący poczucie własnej skuteczności u dzieci. 

Czy nauka pływania może stać się elementem mogącym zwiększyć poczucie własnej skuteczności w innych aspektach życia dziecka?


Oczywiście, że tak!


Odpowiednio zaplanowany proces nauki pływania, oparty na wzajemnym zaufaniu oraz zrozumieniu może stać się jedną z dróg do budowania poczucia własnej skuteczności u dziecka.

Własna skuteczność dotycząca inicjowania działań jest definiowana, jako przekonania jednostki, że jest ona w stanie rozpocząć nowe dla niej zachowania i to niezależnie od piętrzących się barier czy chęci odwlekania. W konsekwencji podmiot mający jej wysokie poczucie:

 • chce, jak najszybciej zacząć działać;
 • koncentruje się na przyszłym sukcesie związanym z podejmowanym działaniem;
 • postępują zgodnie z zaleceniami specjalistów.

Własna skuteczność dotycząca utrzymywania działań to przekonania jednostki, że jest ona w stanie wytrwać w działaniu, mimo przeszkód, barier; to zdolność do ich pokonywania.

Dowiedz się o nas więcej!

Koniecznie sprawdź nas i przekonaj się, że Szkoła Pływania Jak Pływać to coś więcej!

Proponowane

Dodaj komentarz