Atmosfera odgrywa coraz większą rolę podczas uczenia się.

Niedoceniany aspekt każdych zajęć.

Atmosfera, w jakiej odbywa się nauka, ma większy niż dotychczas przypuszczano wpływ na wyniki osiągane przez uczniów, ponieważ te zależą w dużej mierze od zaufania, jakim uczeń darzy nauczyciela.

 

Z badań nad mózgiem wynika, że efektywna nauka jest możliwa tylko wtedy, gdy nauczyciel nawiąże z uczniami pozytywne relacje i gdy daje im odczuć, że są dla niego ważni.

Przywiązywanie większej uwagi do tworzenia dobrych relacji i poświęcanie większej ilości czasu na ich tworzenie przekłada się na zwiększenie efektywności nauczania.

Dzieci chętnie podążają za osobami i chętnie naśladują te, które lubią i którym ufają.  czują się zrozumiane i wiedza, że ich problemy są zauważalne, jeśli nauczyciel daje im prawdziwe wsparcie i poczucie bezpieczeństwa, otwierają się i w pełni wykorzystują swój potencjał.

Dowiedz się o nas więcej!

Koniecznie sprawdź nas i przekonaj się, że Szkoła Pływania Jak Pływać to coś więcej!

Proponowane

Dodaj komentarz